Kontakt/Medlemskap

Svenskdanska Föreningen i Malmö har för närvarande har ett hundratal medlemmar och vill gärna stifta bekantskap med fler svensk-danska vänner.

Medlemsavgiften är för närvarande 200:-kr. per person /år.

Är du intresserad av att bli medlem, så hör av dig till någon av följande:

Ansvarig hemsida.
Johnny Fredlev Kjär Nielsen.

majladress: johnny.nielsen@telia.com

Mobil +46-735266380

Kontaktperson vid anmälan till aktivitet

Bertil Liljeqvist

Majladress: bertil.liljeqvist@kak.se

Telefon +46-40-81348

Kassör-ansvarig utskick

Uno Foss Hansen.

majladress: ufh@privat.dk

Adress:
Svenskdanska Föreningen i Malmö
Korngatan 4
234 38 Lomma
C/O Uno Hansen
Skåne län

Org.nr:
846003-3304

Styrelsen

Ordf Leif Mazetti-Nissen, vice ordf. /ansvarig hemsida Johnny F. K. Nielsen, sekreterare Hanna Söderberg, Kassör-ansv. utskick Uno Foss Hansen, klubbm. Ingvar Josefsson, anmälningar till aktiviteter Bertil Liljeqvist, ledamot Hans G. Hellström