Svensk-Danska Föreningen

I maj 1941 bildades Svensk-Danska Föreningen i Malmö med syftet att ” fördjupa och utvidga de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Danmark” .

Danmark var då ockuperat och gränsen till Sverige var då stängd.  Att då finna vägar för ett kulturellt utbyte, bortom all politik över den spärrade gränsen, sågs som mycket angelägen och föreningen fick genast stor uppslutning.

Syftet med Föreningen är fortfarande den samma och är opolitiskt.

Efter att bron över Öresund har blivit verklighet, har många danskar bosatt sig på svenska sidan av Öresund samtidigt som många svenskar arbetar i Danmark.  För denna grupp kan Svensk-Danska Föreningen vara intressant att bli medlem av.

Föreningens nuvarande verksamhet koncentreras kring 3-4 möten per år. Årsmötet som äger rum i maj månad förläggs alltid i anslutning till en dagsutflykt med buss till Danmark.

Föreningens välbesökta 70-års Jubileum 2011, firades i samband med en sådan resa till Svendborg-Tåsinge. Övriga möten äger rum i Malmö-Lund området med en inbjuden föredragshållare eller i form av besök på konsthall, museum eller dylikt.

Föreningen, som för närvarande har ett hundratal medlemmar, vill gärna stifta bekantskap med fler svensk-danska vänner.

Hjärtligt välkommen!

Önskar Styrelsen